Den som gør en mangel gældende, skal dokumentere dette. Dette er jura sproget. Omskrevet betyder det, at hvis du mener der er mangler ved det sommerhus, som du har lejet, skal du bevise at der er mangler. Her er en guide til hvordan du gør. :

  1. Tag billeder af sommerhuset, hvor det tydelig fremgår hvad der er galt.
  2. Skriv/ ring til udlejningsfirmaet og meddel manglerne og send billederne med.
  3. Fremsend dit krav med en frist for udbedring af manglerne.

De fleste lejekontrakter indeholder en betingelse om ret til udbedring. Denne skal du være opmærksom på, når du træffer en beslutning om du vil fortsætte din leje eller udtræde grundet mangler.