Den, som gør en mangel gældende, skal dokumentere denne. Dette er jura sproget. Omskrevet betyder det, at hvis du mener der er mangler ved sommerhuset, skal du bevise, at der er mangler. Her er en guide til hvordan du gør. :

  1. Tag billeder af sommerhuset, hvor det tydeligt fremgår, hvad der er galt.
  2. Skriv / ring til udlejningsfirmaet og meddel manglerne og send billeder med.
  3. Fremsend dit krav med en frist for udbedring af manglerne.

De fleste lejekontrakter indeholder en betingelse om ret til udbedring. Denne skal du være opmærksom på, når du træffer en beslutning, om du vil fortsætte din leje eller udtræde grundet mangler.